Terms & Conditions

Tərəflər və Müqavilənin Mövzusu 


Tərəflər

Bununla bu Üzvlük Müqaviləsi (“Müqavilə”) üzvün EVISITCARD tərəfindən təklif olunan Xidmətlərdən faydalanması üçün şərtləri müəyyən etmək üçün bağlanmışdır. Bununla, bu Müqavilə http://www.evisitcard.az saytının sahibi “XXXXXXXXXXXXXX Ltd. (“EVISITCARD”) ilə “XXXXXXXXXXXX Ltd” və bu Müqavilənin şərtlərini qəbul edən və internet saytına və tətbiqlərə üzv olan istifadəçi (“Üzv”) arasında bağlanmışdır.


EVISITCARD və üzv bu Üzvlük Müqaviləsində ayrıca \Tərəf\ və ya\Tərəflər\ kimi qeyd olunacaq.


MÖVZU

Bununla bu Müqavilənin mövzusu Üzvün ( http://www.evisitcard.az) EVISITCARD vebsaytı tərəfindən təklif olunan Xidmətlərdən faydalanması üçün şərtləri müəyyən edir.


Təriflər:

SATICI: Platforma vasitəsilə e-ticarət obyekti olan mal və ya xidməti təklif edən və ya satan hüquqi şəxsdir.

ALICI: Platforma vasitəsilə e-ticarət obyekti olan mal və ya xidməti satın almaq məqsədi ilə satın alan və ya həyata keçirən hüquqi və fiziki şəxsdir.

XİDMƏT TƏQDİMATÇI: Elektron ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki və ya hüquqi şəxslərə aiddir.

ARALIQ XİDMƏT TƏQDİMATÇI: Başqalarına məxsus iqtisadi və kommersiya fəaliyyətini həyata keçirmək üçün e-ticarət mühitini təmin edən fiziki və ya hüquqi şəxsləri müəyyən edir.

ŞƏXSİ MƏLUMATLARIN QORUNMASI SİYASƏTİ: Bu, EVISITCARD-ın Platforma vasitəsilə Üzvlər tərəfindən ötürülən və http://www.evisitcard.az vasitəsilə əldə edilən şəxsi məlumatlardan hansı məqsədlər üçün və necə istifadə edəcəyi daxil olmaqla, şəxsi məlumatlarla bağlı EVISITCARD -ın ümumi siyasətini tənzimləyən məxfilik siyasəti mətnə istinad edir.

COOKİE SİYASƏTİ: Bu, EVISITCARD vebsaytına üzvlərin ziyarətləri nəticəsində reklam məqsədləri üçün istifadə edilən kukilərin necə istifadə ediləcəyi ilə bağlı Veb saytının Kuki Siyasətini tənzimləyən mətnə istinad edir və http://www.evisitcard.az vasitəsilə əldə edilə bilər.

ÜZVÜN HESAB SƏHİFƏSİ: Üzvün Platformada müxtəlif Xidmətlərdən faydalanmaq üçün lazımi hərəkətləri edə biləcəyi, Üzvün şəxsi məlumatlarını və tələb olunan məlumatları daxil etdiyi Üzv üçün xüsusi səhifəyə istinad edir. və yalnız müvafiq Üzv tərəfindən təyin olunan istifadəçi adı və şifrə ilə əldə edilə bilən tətbiqdir.

XİDMƏTLƏR: Üzvlərə bu Üzvlük Müqaviləsində müəyyən edilmiş işləri və əməliyyatları yerinə yetirmək imkanı vermək üçün EVISITCARD tərəfindən irəli sürülən təcrübələrə aiddir.

ÜZV: Üzvlük müqaviləsini və  http://www.evisitcard.az saytındakı məxfilik bildirişlərini qəbul edərək üzvlük qazanan fiziki şəxslərə aiddir.

İSTİFADƏÇİ: Üzv olmadan http://www.evisitcard.az saytına daxil olan fiziki şəxsləri müəyyən edir.

QONAQ İSTİFADƏÇİ: Bu, http://www.evisitcard.az səhifəsindən sayta üzv olmadan alış-veriş edən fiziki şəxsləri müəyyən edir.


TƏRƏFLƏRİN HÜQUQ VƏ VƏZİFƏLƏRİ

Üzvlük statusu əldə etmək istəyən istifadəçi, Üzvlük Müqaviləsini Platformada təsdiq etməli, burada tələb olunan məlumatları düzgün və yenilənmiş məlumatlarla doldurmalıdır, və Üzvlük müraciəti EVISITCARD tərəfindən qiymətləndirilməli və təsdiqlənməlidir. 

• Üzvlük qazanmaq istəyən İstifadəçi 18 yaşdan yuxarı olmalıdır. 

• Üzv təsdiq və Bildirişdən sonra Üzvlük başlayır. Beləliklə, Üzv, bu Üzvlük Müqaviləsində və Platformanın müvafiq hissələrində müəyyən edilmiş hüquq və öhdəlikləri əldə edir. 

• Bu Üzvlük Müqaviləsi üzrə məlumatları doldurarkən məlumatları dəqiq təqdim etməyən Üzv bununla bağlı yaranan bütün zərərlərə görə şəxsən özü məsuliyyət daşıyır. 

• Üzvün Üzv Hesabı səhifəsindən daxil ola biləcəyi “Üzvlüyün Ləğv Edilməsi” düyməsinə klikləməklə üzvlük statusunu istənilən vaxt bitirmək hüququ vardır.

• Üzvlük ləğvi kommersiya elektron mesajlar üçün verilmiş icazənin geri götürülməsi demək deyil. Üzvdən, xüsusən də elektron mesajların göndərilməsinə dair təsdiqini geri götürməsi tələb olunur.

• Şirkətdən ayrılan əməkdaş şirkətlə aralarında üzvlük hüquq və öhdəliklərinin kimə məxsus olduğu barədə bir mübahisə yaranarsa və sözügedən şəxslər EVISITCARD-dan sorğu edərlərsə, müvafiq Üzvlük hesabından istifadə edən və müqavilə tərəfi olan şirkət üzvlük hesabının sahibi hesab olunacaq və buna uyğun tədbir görüləcək.

• Üzv platformada nümayiş etdirilən kampaniya və ya reklamlarla bağlı hər hansı hüquqi hərəkətə və ya satınalma prosesinə başlamaq istəyirsə, o, Platformada olanlar da daxil olmaqla, bütün zəruri hüquqi öhdəlikləri və hüquqi prosedurları yerinə yetirməli olduğu ilə razılaşır. O, qəbul edir və bildirir ki, EVISITCARD -ın heç bir məlumatı və məsuliyyəti yoxdur